Зелен сертификат и маска!

Считано от 21.10.2021 г. до изрична отмяна с последваща заповед, се разрешава достъп на посетители в Делфинариума, които отговарят на следните изисквания:
1) са ваксинирани или преболедували COVID-19, удостоверено с валидни документи за ваксинация или за преболедуване по смисъла на Заповед № РД-01-733 от 27.08.2021 г. на министъра на здравеопазването или
2) представят отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в обекта/мероприятието изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19 или бърз антигенен тест (до 48 часа преди влизане в обекта/мероприятието), удостоверено чрез валиден документ съгласно Заповед № РД-01-733 от 27.08.2021 г. на министъра на здравеопазването.
3) носят предпазна маска.

Условията по точки 1 и 2 не се прилагат по отношение на лица под 18 годишна възраст.

Обратно