Зареждам...
СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ДЕЛФИНАРИУМИТЕ ВЪВ ВАРНА И КОНСТАНЦА
2019-05-31 15:26:54
Имаме удоволствието да обявим, че в резултат на дългогодишни ползотворни контакти Делфинариумите във Варна и в Констанца, сключиха споразумение за взаимопомощ, което ще издигне усилията на двете институции на още по-високо ниво, чрез обединяване на знания и създаване на образователни програми в следните области:
  • Провеждане на проучвания и изследвания в областта на морските бозайници
  • Насърчаване и подкрепа на съвместни изследователски и образователни проекти и програми, касаещи изучаването и съхранението на морските бозайници
  • Насърчаване на обмен на опит и специалисти, целящи повишаване на професионалната квалификация
  • Организиране на съвместни научни срещи и представяне на резултати от различни изследвания в областта на морските бозайници
  • Разпространение в мас-медиите на резултатите от взаимното сътрудничество
Екипите и на двата Делфинариума са убедени, че по този начин ще подобрят значително своята дейност и ще отговорят на най-високите европейски стандарти в областта на морските бозайници.
___________________________________________________________________________________
Suntem încântați să vă anunțăm că în urma colaborării de succes pe termen lung dintre delfinariile din Varna și Constanța, am încheiat un acord de parteneriat, care va aduce beneficii ambelor instituții prin schimbul de cunoștințe și programe educaționale în următoarele domenii:
  • Realizarea de studii și cercetări în domeniul mamiferelor marine
  • Promovarea și susținerea proiectelor și a programelor comune de cercetare și educație privind studiul și conservarea mamiferelor marine
  • Schimbul de experiență între specialiști în vederea creșterii calificării și cunoștințelor profesionale
  • Întâlniri științifice comune și prezentarea rezultatelor din diferite studii în domeniul mamiferelor marine
  • Promovarea succesului cooperării prin intermediul mass-media
Echipele din ambele Delfinarii sunt convinse că astfel își vor îmbunătăți semnificativ activitatea și vor atinge cele mai înalte standarde europene în domeniul mamiferelor marine.
___________________________________________________