Споразумение между Делфинариум Варна и Делфинариум Констанца

Щастливи сме да ви споделим, че в резултат на дългогодишни ползотворни контакти с Делфинариум Констанца в Румъния сключихме споразумение за взаимопомощ. Това ще издигне и двата делфинариума на още по-високо ниво чрез обединяване на знания и създаване на образователни програми в следните области:
 
  • Провеждане на проучвания и изследвания в областта на морските бозайници
  • Насърчаване и подкрепа на съвместни изследователски и образователни проекти и програми, касаещи изучаването и съхранението на морските бозайници
  • Насърчаване на обмен на опит и специалисти, целящи повишаване на професионалната квалификация
  • Организиране на съвместни научни срещи и представяне на резултати от различни изследвания в областта на морските бозайници
  • Разпространение в масмедиите на резултатите от взаимното сътрудничество

Убедени сме, че по този начин ще подобрим значително своята дейност и ще отговорим на най-високите европейски стандарти в областта на морските бозайници.

Обратно