С предпазни маски от 1-ви август ...

На основание заповед № РД-01-128/29.07.2022 на Директора на РЗИ - Варна,
считано от 01.08.2022 г. до изрична отмяна с последваща заповед, към посетителите в
Делфинариума се въвеждат следните задължителни изисквания:

  1. Носене на маски в помещенията на закрито.
  2. Спазване на дистанция от 1,5 метра.
  3. Дезинфекция на ръцете на входа на обекта.

Обратно