Условия за ползване
 
(1) Настоящите Общи условия уреждат реда, начина и условията за онлайн покупко-продажби през www.dolphinariumvarna.bg –сайт, собственост на "Феста Делфинариум" ЕООД.
(2) Настоящите Общи условия представляват договор за покупко-продажба от разстояние, по смисъла на чл.48 от ЗЗП между "Феста Делфинариум" ЕООД и Клиента.
(3) "Феста Делфинариум" ЕООД е търговско дружество, с адрес: м-ст Салтанат, Варна 9000, България. БУЛСТАТ 148102368. Телефон за контакт: +359 52 302 199.
(4) "Феста Делфинариум" ЕООД предоставя на Клиента възможност да закупува предлаганите онлайн услуги чрез отправяне на заявка и заплащане на съответната продажна цена, при съобразяване и спазване от страна на Клиента на настоящите Общи условия. Клиентът може да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите онлайн услуги само след изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, с което се счита за обвързан с клаузите на Общите условия и се задължава да ги спазва.
(5) Всеки клиент на сайта е желателно да се запознае внимателно с настоящите Общи условия. Това е споразумение, което регулира отношенията между Клиентът и фирма "Феста Делфинариум" ЕООД.
(6) Използването на онлайн услугите, предлагани в сайта е отговорност на клиента.
(7) "Феста Делфинариум" ЕООД си запазва правото да променя цените на услугите, без предварително предупреждение.
(8) "Феста Делфинариум" ЕООД си запазва правото, по свое усмотрение и по всяко време да променя, добавя или заличава части от  настоящите Общи условия.Клиентът носи изцяло отговорността да проверява и следи извършените промени в Общите условия на "Феста Делфинариум" ЕООД преди да използва Сайтът. В случай, че клиентът продължи да ползва Сайтът след публикуването на промените, ”Феста Делфинариум” ЕООД приема това негово действие като приемане и съгласие с извършените промени в настоящите Условия за ползване.
(9) С настоящето Клиентът се съгласява, че всички последващи покупки се регулират от Общите условия, приложими до публикуването на изменените такива, а след това в съответствие с актуализираните Общи условия.
(10) Въпреки усилията, които "Феста Делфинариум" ЕООД полага, за да сме сигурни, че информацията на Сайта е точна, пълна и актуална, е възможно да има случаи, в които информацията за дадена услуга да съдържа неточни или непълни данни, включително относно цената или наличността й. „Феста Делфинариум” ЕООД не дава гаранция, че информацията на сайта  е без грешка, пълна и актуална.
(11)  "Феста Делфинариум" ЕООД  си запазва правото да поправя грешки и/или да обновява съдържанието на Сайта по всяко време без да има задължението изрично да уведомява Клиентите за направените промени.
 
 
Възникване на непредвидени обстоятелства:
 
(12) "Феста Делфинариум" ЕООД си запазва правото да отмени, прекрати или да промени началния час на представления или други атракции, в случай на форсмажорни обстоятелства.
(13) При възможност, "Феста Делфинариум" ЕООД може да уведоми предварително клиентите, закупили билети през сайта, чрез изпращане на имейл на посочения при покупката имейл адрес за настъпилите промени.
(14) "Феста Делфинариум" ЕООД не дължи никакви обезщетения, включително и за транспортни или други разходи, направени от клиента, с цел посещение на отменена или пропусната поради каквато и да е причина атракция.
 
 
Отказ от услугата и връщане на парите
 
(15) Потребителят има право, по смисъла на чл.50 във вр. чл.55 от ЗЗП, да се откаже от настоящия Договор в следните случаи:
  • Ако упражни правото си на отказ от услугата в 14-дневен срок, считано от датата на сключването (онлайн плащането) на настоящия Договор, като "Феста Делфинариум" ЕООД има задължението да възстанови платената за услугата сума в законния срок от 30 дни, считано от датата, на която Потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор.
  • Ако поради други причини, Потребителят се откаже от ползването на услугата след като е изтекъл законовия 14-дневен срок, като в този случай "Феста Делфинариум" ЕООД не дължи възстановяване на платената сума, включително и заплащане на транспортни и други разходи, направени от Потребителя във връзка с Договора.
 
 
Как да поръчате онлайн билет за настоящата услуга?

Спазвайте следния ред:
  1. Попълнете в съответните полета имената си и е-мейл адрес;
  2. Посочете броя на желаните от Вас билети, в зависимост от свободните дни и часове, които сайтът Ви предоставя;
  3. Потвърдете съгласието си с настоящите Общи условия;
  4. Извършете онлайн плащането;
  5. Получавате е-мейл с потвърждение и уникален баркод за определен ден и час, който носете със себе си при посещението в Делфинариума. Това е Вашият електронен билет.