Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни (Privacy notice)


Обща информация

От 25 май 2018 г. влeзe в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.
В качеството си на администратор на лични данни във връзка с продажбата на билети и обработка на запитвания чрез контактната форма на сайта ни DolphinariumVarna.bg и изпратени на електронната ни поща, "Феста Делфинариум” ЕООД отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугите, и ги пази отговорно и законосъобразно.

Информация относно Администратора на лични данни
 1. Наименование "Феста Делфинариум" ЕООД
 2. ЕИК/БУЛСТАТ :148102368
 3. Седалище и адрес на управление: гр. Варна, 9000, Приморски парк, местност "Салтанат"
 4. Адрес за упражняване на дейността: гр. Варна, 9000, Приморски парк, местност "Салтанат"
 5. Данни за кореспонденция: гр. Варна, 9000, Приморски парк, местност "Салтанат"
 6. E-mail: gdpr@dolphinariumvarna.bg
 7. Телефон.: 052 302199, 052 669100

Информация относно компетентния надзорен орган
 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
 4. Телефон:02 915 3 518
 5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
 6. Уеб сайт: www.cpdp.bg
"Феста Делфинариум" ЕООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.


Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Чл. 1. (1) "Феста Делфинариум" ЕООД чрез сайта си DolphinariumVarna.bg събира и обработва Вашите лични данни във връзка с продажбата на билети за атракциите в Делфинариум Варна и отговаряне на Вашите запитвания чрез контактната форма на сайта и изпратени на електронната ни поща, на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679, и по-конкретно въз основа на следното:
 • Изпълнение на задълженията на "Феста Делфинариум" ЕООД по договора с Вас за продажба на билети;
 • Изрично получено съгласие от Вас като клиент;
 • Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо "Феста Делфинариум" ЕООД;
 • За целите на легитимния интерес на "Феста Делфинариум" ЕООД.
(2) "Феста Делфинариум" ЕООД е администратор на лични данни по отношение на Вашите данни като ползватели на нашите услуги.


Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

Чл. 2. (1) "Феста Делфинариум" ЕООД събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на нашите услуги и за сключване на договор с дружеството, включително за следните цели:
 • индивидуализация на страна по договора;
 • регистрация на посетител на атракция в Делфинариум Варна;
 • счетоводни цели;
 • статистически цели;
 • обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга;
 • изпращане на информационни съобщения, съобщения за промени в услугата и др.
 • предоставяне на поддръжка чрез контактната форма, чрез имейл или телефон;
 (2) "Феста Делфинариум" ЕООД спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:
 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.
(3) При обработването и съхранението на личните данни, "Феста Делфинариум" ЕООД може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:
 • предоставяне на информация на използваната при покупката платформа за плащания в случаите на връщане на цялата или част от заплатената от клиента сума;
 • изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.


Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява "Феста Делфинариум" ЕООД?

Чл. 3. (1) "Феста Делфинариум" ЕООД извършва следните операции с личните данни за следните цели:
 • Регистрация на потребител в уебсайта и изпълнение на договор за продажба на билети – целта на тази операция е създаване на профил, който да бъде свързан с използваната услуга и да можете да получите Вашите билети.
 • Регистрация на потребител в контактната ни форма с цел задаване на въпрос.
 • Изпращане на информационни съобщения – целта на тази дейност е администриране на процеса по изпращане на съобщения до клиентите, които се отнасят до промени в услугите, съгласно договора за предоставяне на услугата.
(2) "Феста Делфинариум" ЕООД обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:
 • Данни: Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, телефонен номер и електронна поща)
  • Цел, за която се събират данните: 1) Регистрация на потребител; 2) Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него.
  • Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация в уебсайта и закупуване на услуга, между "Феста Делфинариум" ЕООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR. 
 • Други данни, които "Феста Делфинариум" ЕООД обработва – При покупка на билети от нашия уебсайт или изпращане на запитване чрез контактната ни форма, "Феста Делфинариум" ЕООД събира данни за използвания IP адрес.
 • Цел, за която се събират данните: Подобряване на сигурността на услугата и локализация на интерфейса, статистически и маркетингови проучвания.
 • Основания за обработка на данните: Обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна - чл. 6, ал. 1, б. (б) на GDPR. При покупка или запитване от потребителя, IP адресът се събира на основание осъществяване на легитимните интереси на администратора – чл. 6, ал. 1, б. (е) от GDPR;
 (3) "Феста Делфинариум" ЕООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:
 • разкриват расов или етнически произход;
 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
 • генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.
(4) "Феста Делфинариум" ЕООД не събира, но може да обработва лични данни, които се отнасят за следното:
 • първите четири и последните четири цифри от номерата на банковите карти, когато плащането е извършено чрез банкова карта;
 • име и идентификационен номер на клиента, когато плащането е извършено чрез ePay.bg;
 • име, адрес и имейл адрес, когато плащането е извършено чрез PayPal.com;
 • дата, час, сума, брой и вид на билетите, обект на покупката.
(5) Личните данни са събрани от "Феста Делфинариум" ЕООД от лицата, за които се отнасят и от съответно използваната платформа за плащания.
(6) Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.
(7) Дружеството не обработва данни за лица под 16 години, освен с изрично съгласие на техните родители или представители.


Срок на съхранение на личните Ви данни

Чл. 4. (1) "Феста Делфинариум" ЕООД съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от една година от датата, на която сте използвали Вашите билети. След изтичането на този срок, "Феста Делфинариум" ЕООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.
(2) "Феста Делфинариум" ЕООД Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на "Феста Делфинариум" ЕООД или друго.
(3) "Феста Делфинариум" ЕООД съхранява Вашите данни, дадени на основание съгласие, до неговото изрично оттегляне.
(4) "Феста Делфинариум" ЕООД съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок.


Предаване на вашите лични данни за обработване

Чл. 5. (1) "Феста Делфинариум" ЕООД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.
(2) "Феста Делфинариум" ЕООД Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни
Чл. 6. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от "Феста Делфинариум" ЕООД за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез искане в свободен текст.
(2) "Феста Делфинариум" ЕООД може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.
(3) Дори и да оттеглите съгласието за обработване на лични данни, след като получите Вашите билети, билетите Ви ще останат валидни. В този случай, обаче, няма да можем да Ви върнем заплатената сума при евентуално възникнали основания за това.

Право на достъп
Чл. 7. (1) Вие имате право да изискате и получите от "Феста Делфинариум" ЕООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.
(2) Вие имате право да получите достъп до данните, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.
(3) "Феста Делфинариум" ЕООД Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.
(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но "Феста Делфинариум" ЕООД си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

Право на коригиране или попълване
Чл. 8. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас с отправяне на искане до "Феста Делфинариум" ЕООД.

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)
Чл. 9.(1) Вие имате правото да поискате от "Феста Делфинариум" ЕООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а "Феста Делфинариум" ЕООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:
 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо "Феста Делфинариум" ЕООД.
(2) "Феста Делфинариум" ЕООД не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо "Феста Делфинариум" ЕООД или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни и/или финансови претенции.
(3) За да упражните правото си на "забравяне", Вие следва да подадете писмено искане, изпратено до "Феста Делфинариум" ЕООД, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните пред "Феста Делфинариум" ЕООД, като представите на място своята лична карта за целите на идентификация и при необходимост въведете своите данни за вход в профила на лицето, за което се отнасят данните, пред служител на "Феста Делфинариум" ЕООД.
(4) "Феста Делфинариум" ЕООД не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

Право на ограничаване
Чл. 10. Вие имате право да изискате от "Феста Делфинариум" ЕООД да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:
 • оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на "Феста Делфинариум" ЕООД да провери точността на личните данни;
 • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 • "Феста Делфинариум" ЕООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
 • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на "Феста Делфинариум" ЕООД имат преимущество пред Вашите интереси.
Право на преносимост
Чл. 11. (1) Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на "Феста Делфинариум" ЕООД с искане по имейл.
(2) "Феста Делфинариум" ЕООД може да поиска да удостоверите своята самоличност по начина, описан в чл. 9 (3).

Право на получаване на информация
Чл. 12. Вие можете да поискате от "Феста Делфинариум" ЕООД да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. "Феста Делфинариум" ЕООД може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

Право на възражение
Чл. 13. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от "Феста Делфинариум" ЕООД, които се отнасят до Вас.

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни
Чл. 14. (1) Ако "Феста Делфинариум" ЕООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.
(2) "Феста Делфинариум" ЕООД не е длъжен да Ви уведомява, ако:
 • е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 • е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
 • уведомяването би изисквало непропорционални усилия.
Лица, на които се предоставят личните ви данни
Чл. 15. За извършване на сторно операции (при връщане на суми) "Феста Делфинариум" ЕООД предава необходимата информация към съответната платформа за плащане, използвана при покупката на билетите;
Чл. 16. "Феста Делфинариум" ЕООД не извършва трансфер на вашите данни към трети държави.


Други разпоредби

Чл. 17. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:
 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
 4. Телефон: 02 915 3 518
 5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
 6. Уеб сайт: www.cpdp.bg
Чл. 18. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез формите, приложени към настоящата информация. Разбира се, тези форми не са задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.

Тази Задължителна информация е последно актуализирана на 27.03.2019 г.
Политика за използване на бисквитки (Cookie Policy)
Сайтът dolphinariumvarna.bg на "Феста Делфинариум" ЕООД използва аналитични бисквитки.
Благодарение на тези бисквитки ние следим посещаемостта на нашия сайт и можем да анализираме доколко нашите потребители работят лесно с него (бисквитки на Google Analytics). Тези бисквитки не ни дават никаква информация за вашите лични данни. Те ни показват кои страници от сайта ни сте разгледали, дали сте посетили сайта ни през мобилно или десктоп устройство и други анонимни данни.