Informații obligatorii privind drepturile persoanelor la protecția datelor cu caracter personal(Privacy notice)


Informații generale

la 25 mai 2018 a intrat în vigoare un nou regulament de protecție a datelor cu caracter personal (General Data Protection Regulation), adoptat de Uniunea Europeană,. Scopul regulamentului este de a asigura protecția datelor persoanelor fizice din toate statele membre ale UE și de a armoniza reglementările privind prelucrarea acestora.

În calitate de administrator al datelor cu caracter personal în legătură cu vânzarea de bilete și de prelucrare a anchetelor prin formularul de contact de pe site-ul nostru DolphinariumVarna.bg  și trimise prin e-mail, „Festa delfinariu“ SRL îndeplinește toate cerințele noului regulament prin colectarea numai datelor persoanelor în măsura,  în care acestea sunt necesare pentru furnizarea serviciilor și le păstrează într-un mod responsabil și legal.

Informații despre Administratorul datelor de caracter personal 
 1. Denumire "Festa Delfinariu" SRL
 2. CUI/ BULSTAT: 148102368
 3. Sediul social și adresa de management: Varna, 9000, Parcul Primorski, zona "Saltanat"
 4. Adresa pentru desfășurarea activității: Varna, 9000, Parcul Primorski, zona Saltanat
 5. Date de corespondență: Varna, 9000, Parcul Primorski, zona "Saltanat"
 6. E-mail: gdpr@dolphinariumvarna.bg
 7. Telefon: 052 302199, 052 669100
Informații privind autoritatea de supraveghere competentă
 1. Denumire: Comisia pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal
 2. Sediul și adresa de management: Sofia 1592, 2, bd. Prof. Tsvetan Lazarov
 3. Date de corespondență: Sofia 1592, bd. Prof. Tsvetan Lazarov № 2
 4. Telefon: 02 915 3 518
 5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
 6. Site web: www.cpdp.bg
"Festa Delfinariu" SRL își desfășoară activitatea în conformitate cu Legea privind protecția datelor cu caracter personal și Regulamentul (CE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și circulația liberă a acestor date.


Motivul pentru colectarea, prelucrarea și stocarea datelor dvs. cu caracter personal

Art. 1. (1) „Festa delfinariu“ SRL prin intermediul site-ul său. DolphinariumVarna.bg colectează și procesează date cu caracter personal în legătură cu vânzarea de bilete pentru atracții în Delfinariul Varna și pentru a răspunde la întrebările dvs. prin formularul de contact de pe site-ul și trimise prin e-mail pe baza art. 6, alin. 1, din Regulamentul (CE) 2016/679, în special pe baza următoarelor:
 • Implementarea obligatiilor „Festa delfinariu“ SRL in baza contractului cu dumneavoastră pentru vânzarea biletelor;
 • Acordul expres primit de la dvs. ca client;
 • Respectarea unei obligații legale aplicabile companiei „Festa delfinariu“ SRL;
 • În scopul interesului legitim al „Festa delfinariu“ SRL.
(2) „Festa delfinariu“ SRL este operator de date cu caracter personal  cu privire la datele dvs. ca utilizatori ai serviciilor noastre.

Obiective și principii de colectare, prelucrare și stocare a datelor dvs. cu caracter personal

Art. 2. (1) „Festa delfinariu“ SRL colectează și prelucrează datele cu caracter personal  pe care ni le furnizați în legătură cu  utilizarea serviciilor noastre și pentru a încheia contracte cu societatea, inclusiv în următoarele scopuri:
 • individualizarea părții la contract;
 • înregistrarea unui vizitator la o atracție la Delfinariul Varna;
 • în scopuri de contabilitate;
 • în scopuri statistice;
 • asigurarea executării contractului de prestare a serviciului respectiv;
 • trimiterea de mesaje de informare, mesaje de schimbare a serviciului și altele.
 • furnizarea de suport prin intermediul formularului de contact, prin e-mail sau prin telefon;
(2) „Festa delfinariu“ SRL respectă următoarele principii atunci când procesează datele dvs. cu caracter personal :
 • legalitatea, buna credință și transparența;
 • limitarea obiectivelor procesării;
 • relevanță pentru procesarea obiectivelor și minimizarea datelor colectate;
 • acuratețea și actualitatea datelor;
 • restricționarea stocării în vederea atingerii obiectivelor;
 • integritatea și confidențialitatea procesării și asigurarea unui nivel adecvat de securitate a datelor cu caracter personal.
(3) La prelucrarea și stocarea datelor cu caracter personal, „Festa delfinariu“ SRL poate procesa și stoca date cu caracter personal, în scopul de a - proteja următoarele interese  sale  legitime:
 • furnizarea de informațiilor cu privire la platforma de plată utilizată la cumpărare în cazul restituirii totale sau parțiale a sumei plătite de client;
 • îndeplinirea obligațiilor sale față de Agenția Națională de Administrare a Veniturilor, Ministerul Afacerilor Interne și alte autorități de stat și municipale.


Ce tipuri de date cu caracter personal colectează, procesează și stochează „Festa delfinariu“ SRL ?

Art. 3. (1) „Festa delfinariu“ SRL  efectuează următoarele operațiuni cu date cu caracter personal în următoarele scopuri:
 • Înregistrarea unui utilizator pe site și executarea unui contract de vânzare de bilete - scopul acestei operațiuni este de a crea un cont, care să fie legat de serviciul utilizat și să vă puteți primi biletele.
 • Înregistrarea unui utilizator în formularul de contact pentru a pune o întrebare.
 • Trimiterea mesajelor de informare - Scopul acestei activități este de a administra procesul de trimitere a mesajelor clienților, care se referă la schimbările de servicii din cadrul Contractului de servicii.
 (2) „Festa delfinariu“ SRL  procesează următoarele categorii de date și informații cu caracter personal în următoarele scopuri și din următoarele motive:
 • Date: Datele dvs. personale (numele și prenumele, numărul de telefon și adresa de e-mail
  • Scopul pentru care sunt colectate datele: 1) Înregistrare utilizator; 2) Contactarea și trimiterea informațiilor către utilizator.
  • Motivul pentru procesarea datelor personale - Odată cu adoptarea condițiilor generale și înregistrarea pe site-ul și, achiziționarea serviciului între „Festa delfinariu“ SRL  și dvs. apare o relație contractuală, pe care motiv prelucrăm datele dvs. personale - art. 6, alin. 1, l. (b) din GDPR.
 • Alte date prelucrate de „Festa delfinariu“ SRL ​ – Atunci când achiziționați bilete de pe site-ul nostru sau trimiteți o solicitare prin intermediul formularului nostru de contact, „Festa delfinariu“ SRL  colectează date despre adresa IP utilizată în scopul exercitprii intereselor legitime ale administratorului- art. 6, alin. 1, l. (b) din GDPR.
  (3) "Festa Dolphinarium" Ltd. nu colectează și nu prelucrează date personale referitoare la următoarele:
 • dezvăluie originea rasială sau etnică;
 • dezvăluie convingeri politice, religioase sau filosofice sau apartenența la sindicate;
 • date genetice și biometrice, date privind sănătatea sau date privind viața sexuală sau orientarea sexuală.
   
(4) „Festa delfinariu“ SRL  nu colectează, dar poate prelucra date cu caracter personal referitoare la următoarele:
 • primele patru și ultimele patru cifre ale numerelor cardurilor bancare atunci când plata se face prin intermediul unui card bancar;
 • numele și codul clientului atunci când plata se face prin ePay.bg;
 • numele, adresa și adresa de e-mail atunci când plata este efectuată prin intermediul PayPal.com;
 • data, ora, suma, numărul și tipul biletelor, obiect al cumpărării.
(5) Datele cu caracter personal sunt colectate de către „Festa delfinariu“ SRL  de la persoanele cărora li se adresează și de la platforma de plată respectivă.
(6) Societatea nu efectuează luarea deciziilor în mod automat cu date.
(7) Societatea nu procesează date pentru persoanele sub 16 ani, cu excepția consimțământului explicit al părinților sau reprezentanților acestora.Termen de stocare a datelor dvs. cu caracter personal

Art. 4. (1) „Festa delfinariu“ SRL poate stoca datele dvs.cu caracter personal pentru o perioadă care nu depășește un an de la data la care ați folosit biletele. La expirarea acestei perioade, „Festa delfinariu“ SRL ia toate măsurile necesare pentru a șterge și distruge toate datele fără întârzieri nejustificate.
(2) „Festa delfinariu“ SRL vă informează dacă termenul de stocare a datelor trebuie să fie extinsă pentru a îndeplini obiectivele, implementarea contractului, în vederea intereselor legitime ale „Festa delfinariu“ SRL sau altceva.
(3) „Festa delfinariu“ SRL păstrează datele furnizate de dvs.prin consimțământ,  până la retragerea expresă a consimțământului.
(4) „Festa delfinariu“ SRL păstrează datele cu caracter personal , care este necesar să fie păstrate în conformitate cu legislația aplicabilă prevăzută pentru perioada respectivă.Transmiterea datelor dvs. cu caracter personal pentru procesare

Art. 5. (1) „Festa delfinariu“ SRL poate, la discreția sa , să transfere o parte sau toate datele dvs. cu caracter personal celor care procesează date cu caracter personal, pentru îndeplinirea obiectivelor prelucrării, în conformitate cu cerințele Regulamentul (UE) 2016/679.
(2) „Festa delfinariu“ SRL vă va informa în cazul intenției de a transfera o parte sau toate datele dumneavoastră cu caracter personal către terțe părți sau organizații internaționale.


Drepturile dvs. în colectarea, prelucrarea și stocarea datelor dvs. cu caracter personal

Retragerea consimțământului pentru procesarea datelor dvs. cu caracter personal
Art. 6. (1) Dacă nu doriți că toate sau o parte din datele dvs. cu caracter personal să continuă să fie procesate de către „Festa delfinariu“ SRL în scopuri specifice sau în toate scopurile de procesare, vă puteți retrage în orice moment consimțământul pentru procesare, printr-o solicitare cu , text liber.
(2) „Festa delfinariu“ SRL vă poate cere să vă certificați identitatea și identitatea persoanei căreia îi aparțin datele.
(3) Chiar dacă retrageți consimțământul dvs. pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal de îndată ce primiți biletele, biletele dvs. vor rămâne valabile. În acest caz, însă, nu vom putea restitui suma pe care ați plătit-o dacă există motive pentru aceasta.


Dreptul de acces
Art. 7. (1) Aveți dreptul să solicitați și să obțineți de la „Festa delfinariu“ SRL confirmarea dacă sunt prelucrate date cu caracter personal referitoare la dvs.
(2) Aveți dreptul de a accesa datele, precum și informațiile referitoare la colectarea, prelucrarea și stocarea datelor dvs. cu caracter personal.
(3) „Festa delfinariu“ SRL vă vă pune la dispoziție, la solicitare o copie a datelor personale prelucrate referitoare la dvs., în formă electronică sau în altă formă adecvată.
(4) Furnizarea accesului la date este lgratuită, dar „Festa delfinariu“ SRL  își rezervă dreptul de a percepe o taxă administrativă în caz de recurență sau excesivitatea solicitării.


Dreptul de ajustare sau de completare
Art. 8. Puteți corecta sau completa datele cu caracter personal inexacte sau incomplete referitoare la dvs. cu o cerere către „Festa delfinariu“ SRL.

Dreptul de ștergere ("să fiți uitat")
Art. 9. (1) Aveți dreptul de a solicita  de la „Festa delfinariu“ SRL  ștergerea datelor cu caracter personal referitoare la dvs, „Festa delfinariu“ SRL are obligația de a le șterge, fără întârzieri nejustificate, atunci când există oricare dintre următoarele motive:
- Datele cu caracter personal nu mai sunt necesare în scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate în alt mod;
 • Vă retrageți consimțământul pe care se bazează prelucrarea datelor și nu există un alt temei juridic pentru prelucrare;
 • Obiectați asupra prelucrării datelor dvs. cu caracter personal , referitoare la dvs. și nu există motive legitime pentru procesarea care să predomine;
 • Datele cu caracter personal au fost manipulate;
 • Datele cu caracter personal trebuie să fie eliminate pentru a se conforma unei obligații legale, în conformitate cu legislația UE sau legislația unui stat membru care aplicabile pentru „Festa delfinariu“ SRL
(2) „Festa delfinariu“ SRL nu are obligația de a șterge datele cu caracter personal dacă le păstrează și le prelucrează:
 • pentru a se conforma unei obligații legale,  care necesită prelucrare, prevăzute  în legislația UE sau legislația statului membru , aplicabile pentru  „Festa Delfinariu“ SRL sau pentru a realiza o misiune de interes public sau în exercitarea împuternicirilor publice furnizate nouă
  din motive de interes public în domeniul sănătății publice;
 • în scopuri de arhivare în interes public, depentru cercetări științifice sau istorice sau,  în scopuri statistice;
 • pentru stabilirea, exercitarea sau protejarea pretențiilor legale și / sau financiare.
(3) Pentru a exercita dreptul de „uitare“, trebuie să depuneți o cerere scrisă adresată „Festa Delfinariu“ SRL, precum și să certificați  identitatea dvs. și identitatea persoanei căreia se referă datele în fața „Festa delfinariu“ SRL,  prezentând pe loc cartea dvs. de identitate în scopurile identificării și, dacă este necesar, introduceți datele dvs. pentru accesarea profilulului persoanei la care datele se referă,  în fața unui angajat din  „Festa Delfinariu“ LTD.
(4) „Festa delfinariu“ SRL nu șterge datele pentru care are obligațiale  legală de a le păstra, inclusiv pentru  protecția împotriva pretențiilor față de „Festa delfinariu“ SRL sau dovedirea drepturilor sale.
Dreptul de limitare
Art. 10. Aveți dreptul să solicitați de la „Festa delfinariu“ SRL limitarea procesării datelor dvs. în cazul în care:
 • contestați acuratețea datelor cu caracter personal pentru o perioadă, care să permită societății  „Festa Delfinariu“ SRL să verifice corectitudinea datelor cu caracter personal;
 • procesarea este ilegală, dar nu dvs. nu doriți ca datele dvs. personale să fie șterse, ci doar să limitați utilizarea;
 • „Festa delfinariu“ SRL nu mai de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dvs. le solicitați  pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea pretențiilor dvs. juridice;
 • V-ați opus prelucrării în așteptarea verificării faptului că temeiul juridic al „Festa Delfinariu“ SRL are un avantaj față de interesele dumneavoastră.
Dreptul la transferabilitate 
Art. 11. (1) Puteți oricând să descărcați datele stocate și procesate pentru dvs. în legătură cu utilizarea serviciilor oferite de „Festa Delfinariu“ SRL prin cerere prin e-mail.
(2) „Festa Delfinariu“ SRL. poate cere să vă certificați identitatea în modul descris la art. 9 (3).


Dreptul de a primi informații
Art. 12. Puteți cere de la „Festa Delfinariu“ SRL să vă informeze cu privire la toți destinatarii, cărora datele cu caracter personal, pentru care a fost solicitată corectarea, ștergerea sau restricționarea prelucrării au fost dezvăluite. „Festa Delfinariu“ SRL poate refuza să furnizeze aceste informații dacă acest lucru ar fi imposibil sau ar necesita eforturi disproporționate.

Dreptul de a contesta
Art. 13. Puteți oricând să vă opuneți prelucrării datelor cu caracter personal de către „Festa Delfinariu“ SRL, care se referă la dvs.


Drepturile dvs. în caz de încălcare a securității datelor dvs. cu caracter personal
Art. 14. (1) În cazul în care „Festa Delfinariu“ SRL detectează o încălcare a securității datelor dvs. cu caracter personal, care pot prezenta un risc ridicat pentru drepturile și libertățile dumneavoastră, vă vom informa fără întârziere nejustificată despre încălcarea și măsurile luate sau care urmează să fie luate.
(2) „Festa Delfinariu“ SRL nu este obligată să vă anunțe în cazul în care:
 • a luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate cu privire la datele afectate de încălcarea securității;
 • a luat ulterior măsuri, pentru a se asigura că încălcarea nu va conduce la un risc ridicat pentru drepturile dumneavoastră;
 • notificarea ar necesita eforturi disproporționate.
Persoanele cărora li se furnizează informațiile dvs. cu caracter personal
Art. 15. Pentru executarea operațiunilor de rambursare (la returnarea fondurilor) „Festa Delfinariu“ SRL transmite informațiile necesare către platforma de plată respectivă, utilizată la achiziționarea biletelor;
Art. 16. „Festa Delfinariu“ SRL nu vă transferă datele către terțe părți.


Alte prevederi
Art. 17.
În cazul încălcării drepturilor dvs. conform legislația privind protecția datelor cu caracter personal în vigoare, aveți dreptul să depuneți o plângere la Comisia pentru protecția datelor cu caracter personal după cum urmează:
 1. Denumire: Comisia pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal
 2. Sediul și adresa de management: Sofia 1592, bd. Prof. Tsvetan Lazarov 2
 3. Date de corespondență: Sofia 1592, bd. Prof. Tsvetan Lazarov 2
 4. Telefon: 02 9153518
 5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
 6. Site web: www.cpdp.bg
Art. 18. Vă puteți exercita toate drepturile de a vă proteja datele cu caracter personal prin intermediul formularelor anexate la aceste informații. Desigur, aceste formulare nu sunt obligatorii și puteți face reclamația dvs. sub orice formă, care conține o declarație despre aceasta și vă identifică ca deținător a datelor.
Aceeste Informații obligatorii au fost actualizate ultima dată pe 27 martie 2019.
Politica utilizării cookie-urilor
Site-ul dolphinariumvarna.bg al societății „Festa Delfinariu“ SRL. utilizează cookie-uri analitice.
Datorită acestor cookie-uri, monitorizăm vizita pe site-ul nostru și putem analiza cât de ușor pot funcționa utilizatorii noștri (cookie-urile Google Analytics). Aceste cookie-uri nu ne oferă nicio informație despre datele dvs. personale. Acestea ne arată care pagini ale site-ului ați vizitatun , indiferent dacă ați vizitat site-ul nostru printr-un dispozitiv mobil sau desktop și alte date anonime.